Iranons vandring

Skarpskyttekapellet i Åbo Domkyrka, Domkyrkogatan 1, Åbo

Musikberättelse med sång och vevlira, baserat på en novell av H.P. Lovecraft. All musik skriven av Frank Berger. Fritt inträde. Programblad 10 € till förmån för Gemensamt Ansvar.