Berättarkväll vid Fäboden

Fagerbacka Fäbodställe

Jag framför musikberättelsen Iranons vandring för vevlira och röst, baserad på en novell av H.P. Lovecraft (svensk översättning av Oskar Källner). Uruppförande.